In 2020 zijn er patiëntcursussen voor mensen met diabetes mellitus, type 2. Het doel van de patiëntcursussen is dat u alles leert om de eigen ziekte te begrijpen en van daaruit eigen keuzes te maken over hoe ermee om te gaan. Tijdens de cursussen staat uw eigen verhaal centraal. Uw eigen klachten, ervaringen, zorgen en vragen komen allemaal aan bod.

Het thema van de patiëntcursus diabetes mellitus type 2 is ‘Hoe ga ik om met diabetes? In de flyer vindt u de data terug voor 2020.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts en/of praktijkondersteuner.