Informatieveiligheid

Om de beste zorg te kunnen leveren, werken verschillende zorgverleners binnen ZGHW nauw met elkaar samen. Een essentieel onderdeel van deze samenwerking is het uitwisselen van informatie. Zowel op papier als geautomatiseerd is de ZGHW  bij het dagelijks werk afhankelijk van de beschikbaarheid van betrouwbare informatie. Dit kan informatie zijn op het gebied van vakinhoudelijke kennis, maar ook informatie met betrekking tot patiënten kan soms met een collega gedeeld moeten worden.  Omdat het in dat geval om privacygevoelige informatie gaat, moet hier zeer zorgvuldig mee om gegaan worden. Voor meer informatie over de privacy van uw gegevens, klikt u hier.

Het HIS; Huisartsen Informatie Systeem en het KIS; Keten Informatie Systeem

Huisartsen binnen ZGHW werken met een Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Een HIS is een praktijkmanagementsysteem is een veilige software-applicatie waarin een zorgverlener die een praktijk voert (bijvoorbeeld een huisarts, of apotheker) de patiëntgegevens vastlegt. Naast het HIS werken de huisartsen en zorgverleners binnen ZGHW samen met een online platform waarop de ketenpartners de benodigde informatie met elkaar kunnen delen via het Keten Informatie Systeem (KIS) ‘Care2U’. Dit KIS zorgt voor efficiëntere en effectievere eerstelijnszorg voor mensen met één of meerdere chronische aandoeningen, door de samenwerking tussen verschillende ketenpartners te ondersteunen. In het KIS is alle patiëntinformatie verzameld en kan worden gedeeld met ketenpartners. Meer informatie over Care2U kunt u vinden op de website.

Per 1 januari 2021 stopt Care2U met het leveren van zijn diensten en stapt ZGHW over naar een andere systeem: VIPLive. Dit systeem biedt dezelfde functionaliteit als Care2U. Het voordeel van dit systeem is dat het geïntegreerd kan worden in het HIS waardoor het vastleggen van patiëntgegevens nog efficiënter wordt. Meer informatie over VIPLive kunt u vinden op de website.