PRISMA cursus: PRo-actieve Interdisciplinaire Self-MAnagement

PRISMA is een programma dat ingezet wordt bij verschillende chronische ziekten. Het is een groepsprogramma die bestaat uit 2 dagdelen, elk van 3,5 uur. Het programma wordt gegeven door zorgverleners die gespecialiseerd zijn in een chronische ziekte. Het programma wordt u aangeboden door uw huisartsenpraktijk, en kost u zelf niets.

Het doel van het programma is dat u alles leert om de eigen ziekte te begrijpen en van daaruit eigen keuzes te maken over hoe ermee om te gaan. Onderwerpen die hierbij worden besproken zijn: voeding, beweging, roken, medicijnen innemen, stemming en hulp vragen. Tijdens het programma staat uw eigen verhaal centraal. Uw eigen klachten, ervaringen, zorgen en vragen komen allemaal aan bod. Uiteindelijk zal u aan het einde van het tweede dagdeel naar huis gaan met een ingevuld, persoonlijk actieplan. Dit actieplan kan u tevens helpen bij de afspraken met de praktijkondersteuner of huisarts.

Binnen ZGHW wordt momenteel alleen een PRISMA patiëntcursus aangeboden voor mensen met diabetes mellitus, type 2. In de toekomst zal er ook een cursus worden aangeboden voor CVRM.

Klik hier voor de informatieflyer over de PRISMA cursus diabetes mellitus type 2.